DÂN SỐ

Hải Dương là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam, có dân số là 1,97 triệu người, là tỉnh đông dân nhất Bắc Bộ (nếu không tính 2 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội và Hải Phòng). GDP bình quân đầu người của Hải Dương là 3,200
USD cao thứ 11 của Việt Nam.

VỊ TRÍ VÀ GIAO THÔNG

Hải Dương – Trái tim của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của Việt Nam gồm 7 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc). Đây là trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế quan trọng của miền Bắc và của cả nước Việt Nam.
Ngoài ra, Hải Dương là tỉnh huyết mạch nối giữa 2 điểm kinh tế lớn của nước ta là thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Vì vậy, hạ tầng giao thông tại Hải Dương rất phát triển khi có QL5 sầm uất, là con đường giao thương hàng hoá lớn nhất tại Vinh Bắc Bộ. Hơn nữa, Hải Dương có nút giao tại QL5B- Cao tốc HN – HP càng thể hiện sự thuận tiện trong giao thông của Hải Dương

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid19, tình hình phát triển kinh tế của Hải Dương năm 2020 vẫn đạt được những kết quả khả quan. GRDP toàn tỉnh tăng 2,1%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 7,1% so với 2019; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,5% so với 2019; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 6,4% so với năm trước. Hoạt động xúc tiến và thu hút vốn đầu tư năm 2020 còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Đầu tư trong nước năm 2020 thu hút 155 dự án mới (tăng 13 dự án), điều chỉnh 80 dự án, tổng vốn đầu tư 12.800 tỷ đồng (tăng 11% so với 2019). Đầu tư nước ngoài chỉ bằng 63% so với 2019, đạt khoảng 549 triệu USD, trong đó đăng ký cấp mới 35 dự án, với tổng vốn đầu tư 135 triệu USD.